SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

NỘI DUNG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Nhân sự

Tại Kenplus, trên con đường hướng tới sự thành công và phát triển của công ty nói chung và lợi ích của khách hàng nói riêng, chúng tôi hiểu rằng chất lượng và hiệu quả dịch vụ luôn gắn liền với trình độ và năng lực của đội ngũ nhân sự. Trong bối cảnh nền xây dựng Việt Nam đang trên đà liên tục phát triển, chúng tôi luôn nỗ lực tuyển dụng, đào tạo và hoàn thiện nguồn nhân lực bao gồm những cá nhân xuất sắc nhất, với bề dày kinh nghiệm từ các tập đoàn quốc tế và nội địa.
Bùi Kiên
Bùi Kiên
CT- HDQT - CEO
Đỗ Duy Linh
Đỗ Duy Linh
Quản Lý Miền Bắc
Phạm Hoàng ĐIểu
Phạm Hoàng ĐIểu
Quản Lý Miền Nam
Bùi Quang Hiệp
Bùi Quang Hiệp
TP Kinh Doanh
Vũ Hiền
Vũ Hiền
Ql Marketing
Bùi Hải
Bùi Hải
TP Thiết Kế
Trần Hảo
Trần Hảo
Kế toán tài chính
Trần Huyền
Trần Huyền
Kiến Trúc Sư
Việt Hùng
Việt Hùng
Kiến Trúc Sư
Phạm Công
Phạm Công
Kiến Trúc Sư
Âu Nhật Tân
Âu Nhật Tân
Kiến Trúc Sư
Vương Thúy Anh
Vương Thúy Anh
Kiến Trúc Sư
Bùi Trung
Bùi Trung
QL Thi Công
Tăng Ngọc Tịnh
Tăng Ngọc Tịnh
QL Thi Công
Xuân Ngọc
Xuân Ngọc
Chuyên Viên Tư Vấn
Thu Trang
Thu Trang
Content
Nguyễn Anh Vi
Nguyễn Anh Vi
Chuyên Viên Tư Vấn
Lâm Hồng Được
Lâm Hồng Được
Chuyên Viên Tư Vấn
098 7577726‬ Fb Chat Facebook Z Chat Zalo